Våra tjänster

Offertförfrågan
Industribyggnation
Det vi gör mest. Moderna industriföretag är ofta i något stadium av förändring eller expansion - vilket leder till nya behov, uppbyggnad av nya linjer eller ombyggnad av befintliga. Vi har kompetensen och erfarenheten samt är certifierade enligt branschnormer eller mer. Har du en plan så gör vi den till verklighet.
Smidesarbete och industriservice
Maskiner och linjer går ju sönder, ingenting håller för alltid - och då är vi snabbt på plats vare sig det gäller reparationer, svetsning eller modifikationer för bättre funktion. Ett samarbete bygger på förtroende och som din partner finns vi alltid.
Fastighetsbyggnad
Med certifierade svetsare och montörer gör vi verklighet av ritningar när det gäller stommar till fastigheter och utbyggnader. Med lång erfarenhet ser vi sällan hinder och har ett stort kontaktnät för entreprenad och löser då även produktion av ritningar, el, ventilation, betonghåltagning eller vad som kan behövas.
Tillverkning och montering
Har du inte alla bitar, så producerar vi de du behöver, när du behöver dem. Med en maskinpark för de flesta moment och goda kontakter för lackering och annan ytbehandling hjälper vi dig - från ritning till att alla bitar är på plats.